Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Ziekte

Elk jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Bij een griepje blijft het veelal wel. In sommige gevallen is iemand langdurig ziek. Recht op loon heeft een werkenemer altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij geen arbeid verricht. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? In dit artikel zullen deze vragen beantwoord worden.

andere websites

bekijk ook

commissie bol

Freelancers

Als ondernemer hoop en verwacht je dat de onderneming steeds meer groeit. Op een gegeven moment komt er een punt dat de onderneming dermate groot is dat de werkdruk te groot wordt en dat je als ondernemer meer handen nodig hebt of dat je een bepaalde expertise nodig hebt. Maar hoe nu verder? Personeel aannemen kan, maar dan is risicovol. Of is een freelancer een optie? Ook daar zijn risico’s aan verbonden. In dit artikel gaan we daar op in.

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voordat je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een document waarin de reden van de werkgever voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Ontslag aanvraag uwv

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers erg belangrijk om bepaalde afspraken te maken met de werknemers. Dit kan geregeld worden een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in het contract die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Het is handig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding om te zorgen dat het beding rechtsgeldig is.

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidscontract is een contract tussen een werkgever en een werknemer en is bedoeld om de onderlinge verhoudingen en voorwaarden te regelen. Dat een overeenkomst een arbeidscontract wordt genoemd, wil niet zeggen dat er ook sprake is van een arbeidscontract. Tegelijkertijd zijn sommige overeenkomsten juist wel een arbeidsovereenkomst terwijl ze anders worden genoemd.

Jurist arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld de duur van arbeidsovereenkomst, de ontslagregels en de transitievergoeding. Om conflicten te voorkomen, is het aan te raden om de expertise van een arbeidsrecht jurist in te schakelen. In iedere fase is dat mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van nieuw personeel gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Datum laatste wijziging: 10-06-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 5